BÓNG ĐÈN CAO ÁP PHILIPS MEATL 400W DẠNG THẲNG

Giá: Liên hệ Còn hàng
BÓNG ĐÈN CAO ÁP PHILIPS MEATL 400W DẠNG THẲNG

BÓNG ĐÈN CAO ÁP PHILIPS MEATL 400W DẠNG THẲNG

BÓNG ĐÈN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BỘ ĐIỆN : 

-BỘ ĐIỆN ĐÈN CAO ÁP PHILIPS BÓNG METAL 400W THẲNG

Tags: