BÓNG ĐÈN CAO ÁP PHILIPS METAL 250W DẠNG THẲNG

Giá: Liên hệ Còn hàng
BÓNG ĐÈN CAO ÁP PHILIPS METAL 250W DẠNG THẲNG

BÓNG ĐÈN CAO ÁP PHILIPS METAL 250W DẠNG THẲNG

BÓNG ĐÈN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BỘ ĐIỆN : 

-BỘ ĐIỆN ĐÈN CAO ÁP PHILIPS BÓNG METAL 250W-THẲNG